| Language:

Lake Bol'shoj Kisegach

© 2011 Институт минералогии УрО РАН г. Миасс