| Language:

Lake Bol'shoj Bugodak

© 2011 Институт минералогии УрО РАН г. Миасс